Celé Česko čte dětem

 

Co přináší pravidelné čtení dítěti?

 • uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;

 •  vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;

 •      podporuje psychický rozvoj dítěte;

 •  posiluje jeho sebevědomí;

 •  rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;

 •  formuje čtecí a písemné návyky;

 •  učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému;

 •  rozvíjí představivost;

 •  zlepšuje soustředění, uklidňuje;

 •  trénuje paměť;

 •  přináší všeobecné znalosti;

 •  ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;

 •  učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;

 •  rozvíjí smysl pro humor;

 •  je výbornou zábavou;

 •  zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;

 •  je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;

 •  chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;

 •  je prevencí patologických jevů;

 •  formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život;

 •  je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte. 

Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti.

 

Investujme tedy po těch několik let vyrůstání našich dětí dvacet minut denně do hlasitého čtení jim a s nimi a vychovávejme z nich vnímavé čtenáře.

  

https://www.celeceskoctedetem.cz/