Aktivity s využitím koní

 

Jedná se o metodu speciální pedagogiky a sociální pedagogiky využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm a interakce s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci a výchově.

Posláním této metody je utváření pozitivního vztahu k přírodě, ke zvířatům, pobyt na čerstvém vzduchu.....

 Aktivity s využitím koní jsou zaměřeny na široké spektrum cílových skupin, které zahrnují jak osoby se zdravotním znevýhodněním, tak osoby se specifickými potřebami.

Aktivity s využitím koní využívají pozitivního působení koní.

Kontakt s koněm vyvolává emotivní zážitek, podporuje intelektovou složku a pozornost člověka.

Kůň je silným motivačním prvkem pro další činnosti a obzvlášť patrné je to při práci s dětmi. Roli hraje prostředí stájí a výběhů, kde je třeba dodržovat jasná pravidla chování, spolupráce ve skupině, kontakt se zvířaty – jejich hlazení, čistění srsti a česání hřívy, vodění koní i jízda na koni. To všechno jsou neuvěřitelně působivé faktory.

 

Jízda na koni velmi prospívá celému pohybovému aparátu, ale hlavně psychice dětí.

Koně jsou schopni rozpoznat rozdíl mezi malým dítětem a dospělým a přizpůsobí tak i své chování. Děti se snadno naučí jim porozumět, pochopit jejich případné vrtochy a najít míru svého jednání k nim. Kůň se pro ně stává prostředkem odreagování a zvýšení pozornosti i aktivity.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.