V čem jsme jiní?

 • Jsme vesnická ŠKOLIČKA RODINNÉHO CHARAKTERU. Klademe důraz na INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A RESPEKTUJEME OSOBNOST DÍTĚTE.

 • Nacházíme se v klidném vesnickém prostředí, děti jsou v KAŽDODENNÍM KONTAKTU S PŘÍRODOU a jsou vedeny přirozeným způsobem k poznávání života a světa kolem nás.

 • Součástí našeho "týmu" jsou DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA, o která se společně staráme. Učíme se, co mají ráda, jak se k nim máme chovat. Za odměnu nás naši koníci svezou, slepičky nám dají vajíčka….

 • Součástí školičky je také malá zahrádka, kde PĚSTUJEME OVOCE A ZELENINU. Úrodu si děti odnesou domů nebo ji použijeme na přípravu svačinek.

 • Vedeme děti ke ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU, POHYBU.… Přirozeným způsobem je učíme využít venkovního prostředí pro životní inspiraci i relaxaci. Do našich pohybových aktivit zařazujeme zdravotní cvičení.

 • V rámci školičky VYUŽÍVÁME METODU AVK  - aktivity s využitím koní pod odborným dohledem.

 • Ve školičce NEMÁME TELEVIZI (dokážeme se zabavit i bez ní). Máme tu ovšem spoustu knížek...

 • DODRŽUJEME ČESKÉ TRADICE, chodí k nám Ježíšek, Mikuláš, slavíme Masopust, Velikonoce… Čteme české pohádky, zpíváme lidové písničky.

 • Každému dítěti vedeme OSOBNÍ PORTFOLIO zachycující jeho pobyt ve školce, včetně FOTODOKUMENTACE (v rámci školného).

 • Nabízíme LOGOPEDICKOU PÉČI, PŘÍPRAVU PRO PŘEDŠKOLÁKY, VÝUKU ANGLICKÉHO JAZYKA a řadu zájmových kroužků (v rámci školného).

 • Pro rodiče pořádáme ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A TÉMATICKÁ SETKÁNÍ (rodinná odpoledne, tvořivé dílničky).

 • Školička je OTEVŘENA I BĚHEM PRÁZDNIN.

 • Nabízíme možnost SOS HLÍDÁNÍ- hlídání po skončení provozní doby školičky.

 • Pravidelně pořádáme KURZY PLAVÁNÍ, NÁVŠTĚVY SOLNÉ JESKYNĚ, VÝLETY....

 • Veškeré INFORMACE o programu školičky ZASÍLÁME RODIČŮM ELEKTRONICKY.

 • Pro děti s pravidelnou celodenní docházkou připravujeme MALOU NAROZENINOVOU OSLAVU A DOSTÁVAJÍ OD NÁS NAROZENINOVÝ DORT,  který si odnáší domů (v rámci školného).