Ceník

  

Celodenní docházka 5 dní v týdnu                                 4 000,- Kč/měsíc

Celodenní docházka 4 dny v týdnu                               3 500,- Kč/měsíc

Celodenní docházka 3 dny v týdnu                               3 000,- Kč/měsíc

Celodenní docházka 2 dny v týdnu                               2 400,- Kč/měsíc

Celodenní docházka 1 den v týdnu                                  300,- Kč/den

Půldenní docházka (dopoledne/odpoledne)                     200,- Kč

 

Hodinové hlídání                                                                60,- Kč/hodinu

SOS hlídání (po provozní době školičky)                         150,- Kč/hodinu (za každou započatou hodinu)

 

Sourozenecká sleva 12,5 % z celkové výše školného. 

 

Cena zahrnuje:

 • pitný režim

 • ANGLICKÝ JAZYK, LOGOPEDICKOU PÉČI, PŘÍPRAVU PRO PŘEDŠKOLÁKY.....

 • AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ, ZOO KOUTEK

 • vedení OSOBNÍHO PORTFOLIA dítěte včetně FOTODOKUMENTACE

 • ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

 • dárky, odměny  (narozeniny, svátky, Mikuláš, Vánoce)

 • výtvarné potřeby

 • pronájem budovy a udržování celkového provozu včetně energií

 • údržba a pravidelná obnova vnitřního vybavení školičky (nábytek, nádobí, hračky, didaktické a Montessori pomůcky) 

 • toaletní potřeby (toaletní papír, mýdlo, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky)

 • úklidové a dezinfekční prostředky

 • prádelna a prací prostředky

 

Cena nezahrnuje:

 • stravování

 • výlety, plavecký kurz, solná jeskyně.......

 

Školné je účtováno zpětně, hradí se převodem na účet, a to vždy vždy do 20. dne daného měsíce. 

V případě absence dítěte se možné náhrady za zrušenou docházku řeší individuálně. Vzhledem k fixním nákladům na provoz, není náhrada za zrušenou docházku závazná.

 
V případě PLÁNOVANÉ NEPŘÍTOMNOSTI dítěte, kdy je dítě odhlášené - řádně omluvené -  minimálně 3 pracovní dny předem, je adekvátní část školného převedena do dalšího měsíce popřípadě odečtena ze školného stávajícího měsíce (stravné samozřejmě není účtováno).  

V případě NEPLÁNOVANÉ NEPŘÍTOMNOSTI dítěte, kdy je dítě omluveno v den absence, je adekvátní část školného převedena do dalšího měsíce popřípadě odečtena ze školného stávajícího měsíce, a to od třetího dne nepřítomnosti dítěte. Stravné je účtováno za první den (tj. den, kdy je dítě omluveno – oběd je již objednán a nejde odhlásit) a další dny není účtováno. Oběd je však možné si vyzvednout do vlastních jídlonosičů (po předchozí domluvě).

V případě NEOMLUVENÉ NEPŘÍTOMNOSTI dítěte je započítáno školné i stravné v plné výši a to za všechny dny nepřítomnosti dítěte, kdy dítě nebylo řádně omluveno.