Naše webové stránky se momentálně aktualizují - děkujeme za pochopení.

 

Zápis na rok 2019/2020 - termín odevzdání přihlášek do 31. 5. 2019!

Příměstský tábor ROBINSONI - 22. 7. - 26. 7. 2019

Příměstský tábor FARMÁŘI - 29. 7. - 2. 8. 2019

Přihlášky a informace na tel. č. 723 618 294 nebo email: skolickauzviratek@email.cz.

 

 Jsme alternativou ke klasickým mateřským školám - vzdělávání probíhá v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT - klademe však důraz na pobyt dětí v přírodě, učení vlastním prožitkem a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Výchovně vzdělávací proces začleňuje prvky Lesní a Waldorfské pedagogiky, příroda a její proměny je nám moudrou učitelkou i hernou..

 

Snažíme se v dětech podporovat víru v sebe, víru, že mohou ovlivnit dění kolem sebe, víru, že věci se mohou dobře dít...... 

Posláním naší školičky je rozvíjet vztah dětí k přírodě, vést je k respektu k ostatním, být jim průvodcem na jejich cestě, společně poznávat, jak citlivě a odpovědně žít s přírodou i lidmi.

Věříme, že každý z nás má možnost udělat něco pro to, aby Země byla krásným místem a dobře se na ní žilo:)

 

Díky rodinnému charakteru naší školičky se můžeme dětem individuálně věnovat, podporovat zdravý rozvoj jejich osobnosti a rozvíjet děti tempem, které odpovídá jejich nadání. Vytváříme emočně bezpečné prostředí (bez srovnávání), ve kterém se každý může cítit dobře. Každý jsme jiný a naše odlišnost a jedinečnost je to, co nás vzájemně obohacuje. 

 

 

Ale hlavně....ať je léto nebo zima - se zvířátky je vždy prima!